-> Woord -> Engelen in de literatuur.

Beeld in Rosslyn Chapel.

The Angel Missions Book.

Er zijn boeken die over Engelen gaan, en boeken met Engel in de titel die NIET over engelen gaan.
Er zijn ook boeken, waarin engelen optreden.

In de essaybundel Niets in mij gelooft dat (Ten Have, 2007) geeft de schrijfster Liesbeth Eugelink een beeld van de vele wijzen waarop religie, ondanks het vermeende taboe, aanwezig is in de Nederlandse literatuur.

In Trouw van 8 november 2007 een bespreking van het boek van Liesbeth Eugelink: Hemelse wezens zijn mild en meedogenloos, waarin het vooral over de engelen gaat. "In de Nederlandse literatuur treden vaker dan gedacht engelen op. De hemelse wezens, bodes van God, spelen niet alleen een rol als personage, zij krijgen ook wel de functie van verteller toebedeeld."

Hier trekt ik het iets breder: In de literatuur treden vaker dan gedacht engelen op.


Terug naar het begin

Wallada

Plaats: de hemel.

De recensies over deze debuutroman zijn wisselend, maar wat op valt is dat niemand de bijzondere invalshoek van de hemel mee neemt. De hele islamdiscussie is niet bijzonder boeiend; de feitjes over de engelen Israfil en Mikail zijn niet helemaal kloppend (zie ook info.on.7x.nl/Israfil), maar de beschrijvingen over de hemel en wat engelen daar doen met bijvoorbeeld een lichtblauw oplichtend mobieltje maakt het een erg vermakelijk verhaal.

Vandaar hier een 4 pagina's tellend (1714 woorden) uittreksel uit Wallada's gasten waarin de teksten over de engelen en de hemel voorkomen.

De hemel is licht en wit: "... alles ziet er zo zacht en wittig uit, als een waspoederreclame".
Engelen komen en verdwijnen plotseling, en iedereen kan zweven. De twee engelen Israfil en Mikail begeleiden de mensen, en Israfil is ook beschermengel van een stad: Córdoba.


Terug naar het begin


Terug naar het begin

De rode draad door het in de ik-vorm geschreven boek zijn engelen: in glas-in-lood, in gedaante van gestorvenen, reddende engelen en in voorwerpen.

Aan het begin van elk hoofdstukken staat een klein citaat, over engelen.

 


Terug naar het begin

MeerVd_Ikverbind.jpg

De volgende verklaringen komen uit een boekverslag:
Titel -> Ik verbind u door -> Doorverbinden van chagrijn en goede daden.
-> De engel ziet alles in verband, engel als verbindende schakel.
-> Elly is telefoniste -> doorverbinden
-> Ergernis van doorschakel systemen (toets 1, toets 2, etc..)
Uitleg van de kaft -> De meeuw als personificatie van de engel.

Uit een boekrecensies in Trouw: De verteller is een heuse engel. Dit geslachtsloze wezen houdt de loop der dingen nauwkeurig in de gaten, fladdert heel Nederland door, kan ieders gedachten lezen, fluistert soms wat in een oor, maar ingrijpen lukt hem niet, hoezeer zijn veren ook ruisen en zijn pennen trillen.

Hier een 2 pagina's (1041 woorden) tellend uittreksel met alles over de engel.


Terug naar het begin


Terug naar het begin

Engelen bevolken de nieuwe roman van Cees Nooteboom.


Terug naar het begin

hetlistigemes.jpg

Het listige mes is het tweede deel uit de trilogie 'Het Gouden Kompas', waarvan het eerste deel "Het Noorderlicht" eind 2007 verfilmd is als 'The Golden Compass'. In het verhaal gaan de kinderen Lyra en Will op zoek door parallelle werelden.

De boeken zijn omstreden door de doorschemerende kritiek op het Christendom. Uiteidelijk komt er in het derde deel, 'De amberkleurige kijker', in plaats van het Koninkrijk Gods , een Hemelse Republiek, waarbij God als stokoude engel sterft.

Hier een 4 pagina's (1825 woorden) tellend uittreksel met alles over de engelen.

In het tweede boek, Het listige mes, komen in hoofdstuk 6, "Lichtgevende vliegende schepsels", de engelen voor. Ze stralen, niet alsof ze branden, maar alsof ze door zonlicht worden beschenen, waar ze ook zijn en hoe donker de nacht ook is. Ze lijken op mensen, maar dan met vleugels, en veel groter. Ze worden alleen als menselijke gestalten gezien omdat de ogen dat verwachten.


Terug naar het begin

'Het Tiende Inzicht' is het vervolg op 'De Celestijnse Belofte'. Met spontane regressies, droomdimensies, het Hiernamaals, 'geboortevisie' en 'wereldvisie'. Maar waar mijn aandacht op viel waren de witte streepjes, het 'zweempje wit licht'.
'Door alles wat er is voorgevallen,' zei ik, 'heb ik je nog nooit iets kunnen vragen over die witte lichtflitsen. Weet jij wat dat zijn?' Wil glimlachte, strekte zijn armen naar ons uit en pakte ons allebei zachtjes bij de schouder. 'Dat zijn engelen,' zei hij. 'Ze reageren op ons vertrouwen, op onze visie, op onze idealen en ze doen wonderen. Zelfs voor de zielen in het Hiernamaals zijn ze een mysterie, naar het schijnt.'
blz 235.


Terug naar het begin

hetlistigemes.jpg

In het verhaal hebben Sholes en Moore veel Bijbelse theologie gestopt, met gevalllen engelen en zelfs de duivel als oude man.

'Het Graal-complot' is het eerste boek (van nu vier) waarin de journaliste Cotten Stone de hoofdrol speelt. Zij is de dochter van Furmiël, de engel van het elfde uur, en daarmee een Nephilim. Furmiël was een wachter, een gevallen engel.

In het boek komt ook de engeltaal, het Enochiaans voor, met als belangrijkste zin Geh el crip: Jij bent de enige.


Terug naar het begin

TreeofAngels4.jpg

Het boek bestaat uit 3 'Boeken' en een proloog; elk boek heeft een opschrift dat een engel naar voren brengt. Daarnaast staan er drie mooie engel verhalen in het boek; één daarvan is een mooie beschrijving van een ontmoeting van de hoofdpersoon met een engel: "De stem klonk diep en hoewel het geluid was, nam ze het ook waar als kleur. De kleur was brons. Er was een gezicht. Ogen die alles konden zien. Een engel."

"Onwillekeurig lachte ze door haar tranen heen naar de vrolijke engelen die daar in een boom zaten waarvan de takken naar de hemel reikten, terwijl de wortels, een ingewikkeld patroon van draden, diep in de aarde eronder zonken: hun opdracht was om stevig vast te houden, welke calamiteiten zich aan de oppervlakte ook voordeden."

Hier alles uit het boek over de engelen.

 


Terug naar het begin

Het uur van de engelen

Engelen bestaan… maar ze zullen niet allemaal de mensheid beschermen

Een magistrale hedendaagse thriller over de eeuwenoude strijd tussen mens en engel.

Onlangs opende Crimezone haar eigen Youtube-kanaal. Sinds 11 juni zijn de eerste filmpjes beschikbaar, waaronder een boektrailer van het boek van Danielle Trussoni.

Het is het eerste deel van een trilogie, en de filmrechten zijn al verkocht...

In het boek komen de Nephilim voor, net als de Gibborim en de Anakim. En natuurlijk mensen en engelen...

Hier alle teksten over de hemel en de engelen uit dit verhaal.
Hier de uitleg uit dit verhaal.


Terug naar het begin

williams_l_gifmeester_2004.jpg

Speculatieve fictie, “Science Fantasy”, het genre wordt een hybride literatuurvorm genoemd, die zowel fantasy als SF elementen bevat.
Er lopen twee verhaallijnen door het boek: de alchemiste Alivet Dee (SF) en haar bet-bet-betoudovergrootvader John Dee (Fantasy).
John Dee was een Engels humanist, filosoof, wiskundige, geograaf, astroloog en adviseur van koningin Elizabeth I.
Hij was vastbesloten om contact met de engelen te krijgen: dit was het hoogste dat de mens kon bereiken. Dee tekende de berichten van de engelen (Annael en Uriel) gedetailleerd op in zijn 'Libri Mysteriorum'.

Hier alles uit het verhaal van John Dee en de engelen.
In het verhaal van Alivet wordt de uitleg gegeven:

De orde van zijn engelen zijn de cherubim, ook de Sterken genoemd. Zij verlenen Inzicht in de Machinerie van het Heelal.

'Jullie kennen hen als de Nachtheren. Zij zijn de schepsels die deze werelden bewaken, die ons toestaan om van wereld naar wereld te trekken als we er klaar voor zijn.'
.......
'aan de Cherubim, de poortwachters of schildwachten, die ons bewaken.'
.......
'Ze waken over ons, ze bewaken ons, ze leiden ons. Ze beschermen ons. Ze zijn onze engelen.'


Terug naar het begin

tadwilliams-bobbydollar1.jpg

Bobby Dollar is een engel. Hij fungeert als advocaat voor de ziel van een overledene.

Hier alles uit het verhaal van de engel Doloriel.

Volgens de recencies is dit eerste boek over Bobby Dollar minder geschikt voor gelovige mensen vanwege de niet-religieuze kijk op hemel en hel.


Terug naar het begin