skyblue

Een nieuwe dag. Een nieuw begin om een zon aan te steken. Op zoek naar het goede, het ware, het schone. En voor het overige, broers en zussen, al wat werkelijk waar en echt is, al wat respect verdient, al wat eerlijk is, al wat ongerept en zuiver is, al wat liefelijk en vriendelijk is, al wat aangenaam klinkt en mooi is - als er enige deugd is, als iets lof verdient, overweegt dát. Maar de grootste van deze is wat liefelijk is: de liefde! 1. Hubert Lampo - Terugkeer naar Atlantis TerugkeerNaarAtlantis

  Soms kan ik onmogelijk de gedachte van mij afzetten, dat er een andere wereld bestaat dan deze waarin wij leven, een land, dat wij in de voortijd van ons bestaan hebben bewoond.... Het is iets als de hemel, niet boven of niet onder op de aarde, maar elders nog, zonder dat het rechtstreeks iets met de dood te maken heeft. Het is een land dat vlakbij is, omdat wij het deels ook in ons binnenste dragen, maar tevens verder van ons verwijderd dan de verste onder de sterren aan het uitspansel, waarover je lezen kunt, dat hun licht duizenden keren miljoenen jaren nodig heeft om tot bij ons te komen.

  Maar het is als een heimwee, dat ik nauwelijks onder woorden kan brengen, een heimwee waarvan men nooit meer geneest als het je eenmaal te pakken heeft, en dat soms eenklaps kan omslaan in het vreemde gevoel, dat er een geheime weg naar dat Atlantis bestaan moet, een weg die je vinden kan, als je tenminste de moed bezit om hem met je hele wezen te willen vinden....

  Een psychologische roman, mysterie, voor het eerst gepubliceerd in 1953.
  De twee alineas zijn letterlijke citaten uit het einde van de mooie korte roman van Hubert Lampo.
  Over Heimwee, naar de hemel, Hemelwee. 1. Laat er licht zijn
  Iedereen wil zijn meningen kwijt
  wat is waar en waardig en waarheid
  en meningen zijn er genoeg
  met meer dan genoeg
  maar jij, juist jij bent meer dan genoeg
  luistert naar woorden die niet worden gesproken
  jij hoort mijn uitademing rustig gebroken
  verstaat mijn verzuchting voordat
  ik iets in woorden heb gevat
  
  Het donker heeft het niet begrepen
  tranen van regen
  in de nacht valt alle regen
  er is hier geen ander licht dan jij
  geen ander geboren kind dan jij
  


 1. Shervin Hajipour - Baraye

  Voor het dansen op straat
  Voor de angst bij het zoenen
  Voor mijn zus, jouw zus, onze zus
  Voor het vervangen van de afgedragen hersenen
  Voor schaamte voor geldgebrek
  Voor het benijden van een gewoon leven
  Voor het kind dat in vuilnisbakken zoekt
  en voor zijn hoop
  Voor deze opgelegde economie
  Voor deze vervuilde lucht
  Voor de Vali-Asr laan en zijn oude bomen
  Voor Piruz
  en de kans dat zijn soort met hem uitsterft
  Voor de onschuldige honden die verboden zijn
  Voor het eindeloze huilen
  Voor het herhalende beeld van dit moment
  Voor het gezicht dat lacht
  Voor studenten, voor de toekomst
  Voor dit opgelegde paradijs
  Voor de gevangengenomen knappe koppen
  Voor de Afghaanse kinderen
  Voor dit alles,
  voor alle ander ongenoemde voors
  Voor al deze lege slogans
  Voor de huizen die bezwijken
  Voor het gevoel van rust
  Voor de zon na lange nachten
  Voor de pil tegen stress en slapeloosheid
  Voor man, land, welvaart
  Voor het meisje dat een jongen wilde zijn
  Voor vrouw, leven, vrijheid
  Voor vrijheid
  Voor vrijheid
  Voor vrijheid

  masha_amini

  Protesten bij de begrafenis van Mahsa Amini (22).

  Masha stierf 16 September 2022 nadat ze was opgepakt omdat er een haarlok onder haar sluier uit kwam, wat een inbreuk is op de islamitische kledingsvoorschriften.

  Haar overlijden leidde tot een golf van protest in Iran: demonstrerende Iraanse vrouwen werpen hun hoofddoek op straat af of knippen symbolisch hun haren af.

  Het Iraanse regime slaat de protesten gewelddadig neer. Tientallen demonstranten zijn omgekomen en vele honderden zijn opgepakt.

  Voor vrouw, leven, vrijheid
  Vertaling van Prof.dr. Asghar Seyed-Gohrab. 1. Hemelweejongenhandenregen
  Ik hef mijn hart en mijn handen omhoog
  want alles doet mij wee en water stormt en loopt
  in mij en het regent in, het regent
  achter mijn ogen zie ik alles bewegen
  
  De winden van de hemel wervelen
  en dansen het pijnlijke gemis in mijn hart
  met diepe droefheid deel ik mee, verward
  en onrustig: troost mij en kom met me spelen
  
  met alle liefde die in je is omarm me
  met al het verlangen naar samen veilig zijn
  
  met alle liefde zal ik een metgezel zijn
  met al het vermogen om hemel te maken
  


 1. De boodschapnaditleven
  Je wordt bemind en gekoesterd, innig en voor altijd.
  Je hebt niets te vrezen.
  Je kunt niets fout doen.
  

  Eben Alexander, uit 'Na dit Leven', Een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals, 2012.
  Vertaald van 'Proof of Heaven'. Auteur ook van 'The Map of Heaven' (2014) en 'Living in a Mindful Universe' (2017).


 1. Een Veilig Nestmary-with-her-baby-jesus
  Hebben alle vogels nesten,
  behalve jij en ik en kan ik dan
  een vleugel of twee uitslaan,
  als een duif, ja als een doffer vlieg ik weg 
  en zoek een luwte om te blijven
  en vind alleen bewegend water,
  levend water om van te drinken.
  


 1. Care (IV) Angels on Earth
  She wrapped her arms around me
  He wrapped his arms around me
  An angel here on earth came down here
  To carry me home
  To carry me home.
  

  Het slotstuk van het nieuwe album van Marillion: An Hour Before It's Dark


 1. Diversiteit

  "Een bestuurder moet 1) rechtvaardig zijn, 2) empathisch, 3) vergevingsgezind, 4) integer, 5) respectvol, en 6) democratisch. En tot slot, vinkje 7) hij moet gelijke kansen bieden en erkennen dat sommige mensen met minder privileges geboren worden."

  Lees in plaats van bestuurder mens en je zou zomaar compassie kunnen herkennen.

  • 'Diversiteit krijg je door vrijheid en gelijke kansen', column van Rosanne Hetzberger, in NRC vanzaterdag 12 februari 2022. 1. Verlangen naar de mogelijkheid van geloofgoedgekeurd

  Iets waar veel mensen over spreken en waaraan ze betekenis toekennen, maar dat niet aan te wijzen valt in de werkelijkheid, daarvan kun je zeggen dat erin geloofd wordt.

  ...toch een hardnekkig verlangen naar zuiverheid en goedheid, naar betekenis, in het volle besef dat de mens te klein is om zo goed te zijn als-ie zou willen.

  Er lijkt alle aanleiding te verlangen naar iets dat goed en duidelijk is.

  • zomaar wat citaten uit het 'Essay over het leven', Marjoleine de Vos, in NRC vanzaterdag 29 januari 2022.Terug naar het begin

 

Disclaimer / verantwoording
adengels_qr Deze website is door Adjan met uiterste nauwkeurigheid en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Heb je vragen of opmerkingen? Wij houden ons aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren.
Neem hiervoor contact op via .

De zon aansteken is uit een gedicht van Toon Hermans: Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken.
De drie groten uit de filosofie zijn begrippen afkomstig van Plato en er is ook een minor studie in te volgen bij de UU.
De zes deugden zijn uit de Naardense Bijbel, Filippenzen 4:8, van de apostel Paulus.

Er zijn ook pagina's te vinden van recepten als foe yong hai of artiesten als muziek.

En de oude pagina's met alles over Engelen zijn hier te zien.
De vorige pagina's: 2021,2020, 2019, 2018, 2017.04, 2017.03, 2017.02 en 2017.01 zijn geweest.

Het kleurgebruik van deze pagina is volgens variaties op de webkleur skyblue, de kleur van de hemel,
en de emoties die wij ademenen zoals in Sky Blue en Sky Blue And Black.