skyblue

Een nieuwe dag. Een nieuw begin om een zon aan te steken. Op zoek naar het goede, het ware, het schone. En voor het overige, broers en zussen, al wat waarachtig is, al wat eerbiedwaardig is, al wat rechtvaardig is, al wat ongerept is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is,- als er enige deugd is, als iets lof verdient, overweegt dát. Maar de grootste van deze is de liefde! 1. te doen: Hemelse boodschappers (boodschappen) in Keulen marktderengel

  De kerstmarkt op de Neumarkt in Köln staat in het teken van engelen. Zo is er het 'Engelstor', een grote poort met engelen, en zijn er veel grote, witte en verlichte huisjes die zorgen voor een unieke, ietwat sprookjesachtige sfeer.
  Tot 23 december dagelijks tot negen uur in de avond.

  Engel markt. 1. gehoord: Traveling Wilburys - Vol. 2 endoftheline handlewithcare

  Bij het overlijden van mijn vader.

  I'm so tired of being lonely
  I still have some love to give
  Won't you show me that you really care?

  Well it's all right, sometimes you gotta be strong

  You'll think of me, wonder where I am these days (end of the line)

  Handle With Care (son),
  End Of The Line (father). 1. gelezen en gezien: De belletjesengel van Paul van Klee belletjesengel

  Als we weggaan, wijst Frits in de hal op een tekening die daar al jaren hangt. Het is een engel van Paul Klee.
  'Hij heet belletjesengel, zegt Frits met een verliefde blik op de potloodlijnen. ' Klee heeft veel engelen gemaakt, maar Lutz en ik vinden dit de mooiste.'
  Bij mijn bezoeken aan Marieke heb ik de tekening nooit erg goed bekeken. Nu ik ervoor sta, denk ik: de engel lijkt primitief en onbeholen, maar hij zit boordevol expressie. Op de een of andere manier straalt hij eenzelfde tijdloosheid uit als de Nikolaikerk.
  Je kunt zien dat de engel nog jong is. Hij kijkt verrukt naar een narrenbelletje dat onderaan zijn engelenkleed hangt. Zijn ene been steekt naar voren, alsof hij een flinke stap wil nmen om zijn belletje te horen rinkelen. Een kinderlijke nar. En toch een verheven wezen - een engel die een boodschapper van het hogere is.

  Bladzijde 31 uit ' Communistengoud en kerstengelen' van Marianne Vogel.
  Tussen 1913 en 1940, het jaar van zijn dood, schilderde of tekende Paul Klee een vijftigtal engelenfiguren, waaronder de Schellenengel. 1. gelezen en uitgesproken: De liefde

  Al kon ik met alle mensen en engelen in hun eigen taal spreken, maar ik wist niet wat liefde was, ik was een galmende gong, of een dreunende trommel. Al kon ik de toekomst voorspellen en kende ik alle geheimenissen en was ik ingewijd in alle kennis - Ja, zelfs al zou ik een geweldig geloof hebben zodat ik bergen kon verzetten, maar ik wist niet wat liefde was, ik zou niemand zijn.

  De liefde heeft alle tijd, zij laat zich altijd van de goede kant zien. De liefde is niet jaloers of zelfgenoegzaam, zij is niet arrogant of ontoegankelijk. De liefde staat niet op haar strepen en wordt niet beheerst door eigenbelang. Zij voelt zich niet op haar tenen getrapt en houdt geen lijst bij van alles wat verkeerd is. Zij is nooit blij met onrecht, maar verheugt zich in wat eerlijk is. Alles verdraagt zij, zij blijft in alles geloven, zij houdt altijd hoop en geeft het nooit op. Wat blijft, is dus geloof, hoop en liefde, deze drie en de belangrijkste van deze is de liefde.

  in een vertaling van Stephen Boonzaaijer. 1. gehoord: George Michael - (1987-1997) fatherfigure
  Song, 				(Album,	 Year)
  Father Figure			(Faith, 1987)
  Something to Save		(Listen Without Prejudice, 1990)
  Waiting (Reprise)		(Listen Without Prejudice, 1990)
  Jesus To A Child		(Older, 1996)
  

  Waiting (reprise). 1. gezien en gelachen: Hey Ya! - Walk off the Earth

  Prachtig gedaan door een humoristische groep muzikanten!
  Let op de man die bij 03:05 uit het raam springt! 1. gelezen: Nieuwsbrief Lorna Byrne lornabyrne

  Ik vraag je om voor onze wereld te bidden
  voor vrede, liefde, compassie en hoop.

  Om je kracht, hoop en liefde te geven
  en een glimlach op je gezicht te zetten.

  Nieuwsbrief van Lorna Byrne. 1. gelezen: lichtflits Flowers

  Het is aan jou om te bepalen
  hoe je naar de wereld kijkt.
  Het is aan jou om te bepalen wat je ziet. 1. aankondiging: Mieke Kerkhof - Klaar is Kees (verschijnt 2 november) Klaar is Kees

  'Relativerende humor houdt je op de been in het artsenvak'
  Gynaecoloog Mieke Kerkhof schreef en verzamelde anekdotes rondom de dood. Ze bundelde ze in een nieuw boek en spreekt erover op het symposium De dokter en de dood dat Medisch Contact op 31 oktober organiseert. 'Ik kan enorm genieten van de fantasie dat er een hemel is waar ik iedereen terugzie.'

  Klaar is Kees.

  Ook gelezen: Nieuwe Finse grammatica - Diego Marani / De duivenhoudsters - Alice Hoffman
  Etta and Otto and Russell and James - Emma Hooper / De drie zusjes - Alice Hoffman, Alice 1. gehoord: Van der Graaf Generator - (1969-1977) vandergraaf
  Song, 				(Album,	 Year)
  Afterwards			(The Aerosol Grey Machine, 1969)
  Refugees			(The Least We Can Do Is Wave to Each Other, 1970)
  House With No Door		(H to He, Who Am the Only One, 1970)
  Land's End			(Pawn Hearts, 1971)
  
  The Undercover Man (edit)	(Godbluff, 1975)
  Pilgrims			(Still Life, 1976)
  Wondering			(World Record, 1976)
  				(The Quiet Zone/The Pleasure Dome, 1977)
  

  Refugees.Terug naar het begin

 

Disclaimer / verantwoording
adengels_qr Deze website is door Adjan met uiterste nauwkeurigheid en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Heb je vragen of opmerkingen? Wij houden ons aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren.
Neem hiervoor contact op via .

De zon aansteken is uit een gedicht van Toon Hermans: Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken.
De drie groten uit de filosofie zijn begrippen afkomstig van Plato en er is ook een minor studie in te volgen bij de UU.
De zes deugden zijn uit de Naardense Bijbel, Filippenzen 4:8, van de apostel Paulus.

En de oude pagina's met alles over Engelen zijn hier te zien.
Het eerste kwartaal van 2017, het tweede kwartaal van 2017 en het derde kwartaal van 2017 zijn geweest.

Het kleurgebruik van deze pagina is volgens variaties op de webkleur skyblue, de kleur van de hemel,
en de emoties die wij ademenen zoals in Sky Blue en Sky Blue And Black.